Yrd. Doç. Dr. Metehan KUTLU
Adı Soyadı
Yrd. Doç. Dr. Metehan KUTLU
Telefon
0 (438) 212 12 12
Dahili No
E-Mail
metehankutlu@hakkari.edu.tr
Web Site
İş Adresi
Hakkari Üniersitesi Eğitim Fakültesi Kayacan Caddesi Merkez / HAKKARİ
AKADEMİK BİLGİLER
Fakülte / Yüksekokul
Eğitim Fakültesi
Bölüm
Lisans
Çukurova Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Adana, Türkiye, 2005
Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İstanbul, 2007
Doktora
Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim Anabilim Dalı (Zihin Engelliler Öğretmenliği Doktora Programı), Eskişehir, 2016.
Görevi
Özel Eğitim Bölüm Başkanı
Yabancı Dil(ler)
İngilizce - YÖKDİL - 72.5/2017
İlgi Alanları
Otizm Spektrum Bozukluğu, Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar, Uygulamalı Davranış Analizi, Güvenlik Becerileri, Yetişkinliğe Geçiş

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SSCI)

1 - Callahan, K., Hughes, H. L., Mehta, S., Toussaint, K. A., Nichols, S. M., Phoenix, S., Kutlu, M., Wang, H. T. (2017). Social Validity of Evidence-Based Practices and Emerging Interventions in Autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 32(3), 188-197.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (TR DİZİN)

1 - Kutlu, M. ve Kurt, O. (2017). Gelişimsel yetersizliği olan bireylere yabancı kişilerden korunma becerilerinin öğretimine ilişkin araştırmaların incelenmesi, Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1350-1368.

2 - Karaaslan, Ö. ve Kutlu, M. (2010). Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde sosyal öykü kullanımı: Bir alan yazın taraması, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 1-17.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

1 - Kutlu, M. (2018, Basımda). "Özel Gereksinimli Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğretimi". Özel gereksinimli Bireyler ve Acil Durum-Afet Yönetimi (Editör O. Kurt). Eskişehir, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

2 - Tekin-İftar, E. ve Kutlu, M. (2012, Ekim). "Aileleri Anlama ve İşbirliği." Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklar ve Eğitimleri (Editör E. Tekin-İftar). Ankara: Vize Yayıncılık

3 - Kutlu, M. (2012, Ekim). "Geleceğe Birlikte Hazırlanalım." Özel Eğitimde Uygulamalı Aile Eğitimi. (Editör A.Cavkaytar). Ankara: Vize Yayıncılık.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1 - Kurt, O. ve Kutlu, M. (2017). Effectiveness of  Social Stories in Teaching How to Avoid Abduction by Strangers to Children with Autism. International Symposium on Social Science and Educational Research, Antalya, TURKEY.

2 - Kutlu, M. ve Kurt, O. (2017). Teaching Self-Protection Skills to Individuals with Disabilities: A Review of the Literature. Erpa International Special Education CongressBudapest, HUNGARY.

3 - Kutlu, M ve Kurt, O. (2017). A Comparison of Social Stories with and without Video Modeling for Abduction-Prevention Skills to Children with Autism. Erpa International Special Education Congress, Budapest, HUNGARY.

4 - Kutlu, M. ve Kurt, O. (2016). Social Story Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis. The WEI International Academic Conference on Education and Humanities, Barcelona, SPAIN.

5 - Callahan, K., Nichols, S., Aerts, X. ve Kutlu, M. (2014, August). "Cashing in" on Effective Evidence-Based Practices in Autism: The Use of a Token Economy to Decrease the Severe Behaviors of Individuals with ASD. The KFAC 6th Annual Adventures in Autism Intervention and Research Conference, Texas, USA.

6 - Kutlu, M. (2014, August). The Effectiveness of the Least to Most Prompting Procedure for Individuals with Developmental Disabilities: A Meta-Analysis Study. The KFAC 6th Annual Adventures in Autism Intervention and Research Conference, Texas, USA.

7 - Kutlu, M. ve Tekin-İftar, E. (2011). Most to Least Prompting: A Literature Review. ABAI 37th International Conference, Denver, USA.

8 - Kutlu, M. ve Diken, İ. H. (2011). A Review of Effectiveness Studies Carried Out on Music Therapy with Children with Special Needs. The ABAI 6th International Conference, Granada, SPAIN. 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1 - Kutlu, M. (2011). Yaşlanan ebeveyn ve yetişkinle yaşam. Sözlü Bildiri, 21. Özel Eğitim Kongresi, Gazimağusa, KKTC.

2 - Kutlu, M. (2012). İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim: Bir Meta-Analiz çalışması. Poster Bildiri, 22. Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, TÜRKİYE.

Ulusal Projeler

1 - Kutlu, M. (Yürütücü). "Özel eğitim öğretmenlerinin "Özel eğitimde yardımcı teknolojilerin kullanımı" konusundaki görüşleri", Hakkari Üniversitesi, Mart 2018 - Aralık 208.

2 - Kutlu, M. (Yürütücü). "Otizmli bireylere yabancı kişilerin kaçırma girişimlerinden korunma becerisinin öğretiminde sosyal öykülerin etkililiği", Hakkari Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Mart 2017 - Aralık 2017.

3 - Kutlu, M. (Araştırmacı). "Otizmli bireylere yabancı kişilerden korunma becerilerinin öğretiminde sosyal öykülerin yalnız sunumuyla video modelle birlikte sunulmasının karşılaştırılması", Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Ağustos 2013- Eylül 2016.

4 - Kutlu, M. (Araştırma Asistanı). Proje ADYEP: Anasınıfı, İlköğretim Birinci ve İkinci Sınıflarında Antisosyal Davranışları Önlemeye Yönelik Bir Erken Müdahale Programının Etkililiği. 206K165’nolu TÜBİTAK 3501 projesi, 2007-2010.

Hakemlik ve Editörlük

1 - Hakem: Cumhuriyet International Journal of Education

2 - Hakem: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

3 - Editör: Cumhuriyet International Journal of Education

 

Bu Sayfanın İçeriğinden Yrd. Doç. Dr. Metehan KUTLU Sorumludur.
Hakkari Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2013