Yrd. Doç. Dr. Emrah GÜL
Adı Soyadı
Yrd. Doç. Dr. Emrah GÜL
Telefon
0 (438) 212 12 12
Dahili No
1704
E-Mail
emrahgul@hakkari.edu.tr
Web Site
İş Adresi
Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kayacan Caddesi Merkez / HAKKARİ
AKADEMİK BİLGİLER
Fakülte / Yüksekokul
Eğitim Fakültesi
Bölüm
Eğitim Bilimleri
Lisans
Fen Eğitimi
Yüksek Lisans
Fen Eğitimi
Doktora
Ölçme ve Değerlendirme
Görevi
Dekan Yardımcısı
Yabancı Dil(ler)
İngilizce
İlgi Alanları
Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı-Değişen Madde Fonksiyonu-Boyutluluk-Online Ölçme ve Değerlendirme

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Emrah GÜL

Doğum Tarihi: 31 Ocak 1987

Öğrenim Durumu:  DOKTORA

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fen Eğitimi

Fırat Üniversitesi

2009

Y. Lisans

 Fen Eğitimi

Fırat Üniversitesi

2011

Doktora

 Ölçme ve Değerlendirme

Ankara Üniversitesi

2015

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışmanı :

Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramına Göre Çok Boyutlu Yapıların İncelenmesi

Danışman: Prof. Dr. Nizamettin KOÇ

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Okuryazarlıklarının ve Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Danışman: Doç. Dr. İsmail TÜRKÖOĞLU

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

 Eğitim Fakültesi Hakkâri Üniversitesi

2010-2011

Arş. Gör.

 Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi

2011-2016

Arş. Gör. Dr

 Eğitim Fakültesi Hakkâri Üniversitesi

2016-2016

Yrd. Doç. Dr.

Eğitim Fakültesi Hakkâri Üniversitesi

2016-…

Projelerde Yaptığı Görevler:

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Teorik (Yazılı) Sınavının Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Geliştirilmesi", TÜBİTAK Projesi, 2016-..., Araştırmacı

Hakemlikler:

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (ESCI)  2016-…

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi (DOAJ İndex) 2016-…

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016-...

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017-...

Ulusal Araştırmalar:

Ankara Üniversitesinde Yürütülen Eğitim-Öğretimin Niteliğine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri, ANKÜDEM Araştırması, Araştırmacı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Kurucu Üyesi, 2013

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-2017

Son iki yılda verdiği lisans düzeydeki dersler:

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Başarı Testlerinin Geliştirilmesi

İstatistik

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Kullanılabilen Yazılımlar:
SPSS : İleri Düzey

R Yazılımı : Orta Düzey

FlexMIRT : İleri Düzey

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Gül E. ve Koc, N. (2017).  Examining Multidimensional Structure in View of Unidimensional and Multidimensional Item Response Theory.  Hacettepe University Journal of Education,DOI:10.16986/HUJE.2016019932 (ESCI

A2. Çokluk Ö., Gül E. ve Kayri M. (2016).  Comparison of Students with High Academic Achievement from Different Socio-economic Backgrounds in Turkey.  Anthropologist, 24(2), 486-496. (SSCI)

A3.  Çokluk, Ö., Gül, E. ve Doğan-Gül, Ç. (2016). Examining Differential Item Functions of Different Item Ordered Test Forms According to Item Difficulty Levels, Educational Sciences: Theory & Practice,  16 (1) DOI 10.12738/estp.2016.1.0329     (SSCI)

A4. Gül, E., Doğan-Gül, Ç. Çokluk, Ö., ve Kayri, M. (2016). Views about the Use of Open Ended Items in Large Scale Assessment in Turkey: A Phenomenological Approach, Journal of Educational Sciences Research, , 6 (1) DOİ: 10.12973/jesr.2016.61.6 (DOAJ İndex)

A5. Gül, E, Çokluk, Ö. ve Doğan-Gül, Ç. (2014) Development of an Attitudes Scale toward Online Assessment, Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 529 – 536 doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.699 (Conference Proceedings Citation Index)

A6. Gül, E. (2012). Is Online Assessment Reliable?, e-Journal of New World Sciences Academy.7(1), 281-287.    (EBSCO Index)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Gül, E. ve Doğan, Ç. (2011) Online Değerlendirme Güvenilir midir? 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ., 2012

B2. Gül E., Çokluk Ö., Doğan-Gül Ç. (2014). Development of An Attitude Scale Toward Online Assessment. International Conference on New Horizons 2014,  24-26 Haziran 2014, Paris/FRANSA

B3. Gül E., Çokluk Ö., Doğan-Gül Ç. (2015). Sınav Kaygısı Envanterinin Aşamalı Tepki Modeli İle İncelenmesi, International Conference on New Horizons 2015,  10-12 Haziran 2015, Barselona/İSPANYA

B4. Gül E., Gündoğmuş H. (2016) Hakkâri Üniversitesi Personelinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi, International Conference on Quality in Higher Education 2016, Sakarya/TÜRKİYE

B5. GÜL E., DOĞAN GÜL Ç., ÇOKLUK Ö., ÖZKAN M. (2016)Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Asıl Sınav ve Mazeret Sınavı Matematik Alt TestlerininMadde Tepki Kuramına Göre Eşitlenmesi , V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme kongresi, Antalya/TÜRKİYE

B6. KOÇAK D., DOĞAN GÜL Ç., GÜL E., ÇOKLUK Ö. (2016)Öğrencilerin Sınav Kavramına Yönelik Metaforlarının İncelenmesi, V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme kongresi, Antalya/TÜRKİYE

C. Diğer Etkinlikler:

C1. V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 1-3 Eylül 2016,ANTALYA, Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği

C2. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 9-13 Haziran 2014, Dinleyici

C3. Karar Ağaçları Çalıştayı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Murat Kayri, 2014-06-20

C4. Testlerde Dikey Eşitleme ve Uygulama Alanları Konferansı, Dr. Ahmet TURHAN Pearson Eğitim Hizmetleri Texas, ABD, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

C5. Genellenebilirlik Çalıştayı, Dr. Neşe GÜLER, Sakarya Üniversitesi Gazı Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

C6. 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 13 Nisan 2013,  Sabancı Üniversitesi

C7 Zekâ ve Başarının Ölçülmesi Sertifika Programı, 2013 Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği

C8. III. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Ulusal Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. (Dinleyici)

C9. Kamusal Eğitim Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ankara. (Görevli)

C10. II. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri, 2011. Pegem Akademi, Koordinatör, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk

C11. R Çalıştayı, IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Hacettepe Üniversitesi, ANKARA.

Bu Sayfanın İçeriğinden Yrd. Doç. Dr. Emrah GÜL Sorumludur.
Hakkari Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2013