Yrd. Doç. Dr. Ekrem Yaşar AKÇAY
Adı Soyadı
Yrd. Doç. Dr. Ekrem Yaşar AKÇAY
Telefon
0 (438) 211 08 93
Dahili No
3360
E-Mail
ekremyasarakcay@hakkari.edu.tr
Web Site
İş Adresi
Hakkari Üniversitesi Bulvar Cad. Eski Final Dershane Binası Kat:4 Merkez HAKKARİ
AKADEMİK BİLGİLER
Fakülte / Yüksekokul
İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi
Bölüm
Uluslararası İlişkiler
Lisans
Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2008
Yüksek Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2010
Doktora
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2015
Görevi
Dekan Yardımcısı
Yabancı Dil(ler)
İngilizce, Lehçe
İlgi Alanları
Avrupa Birliği, Avrupa Bütünleşmesi, Türkiye-AB İlişkileri, Siyasi Tarih, Avrupa Siyasi Tarihi, Türk Dış Politikası

Birimi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

E-posta: ey_akcay@hotmail.com

           

Eğitim Bilgileri

Lise: Muhittin Güzelkılınç YDA Lisesi, KONYA, 2004

Lisans: Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler, Konya, 2008.

Wroclaw University of Economics, FEAS, International Relations,  Wroclaw/POLAND (Erasmus Programme), February-July 2007.

Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler A.B.D., Isparta, 2010.

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler A.B.D, Ankara, 2011-2015

Eserler                    
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 

 AKÇAY EKREM YAŞAR (2016).  AB'nin Haylaz Çocuğu: Fransa.  Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (14), 1-12. (Yayın No: 2913168) 

 AKÇAY EKREM YAŞAR (2016).  Turkey-EU Relations and Overview of Ruling Parties in Turkey to EU: The Period of 1990-2000.  International Journal of Academic Value Studies, 6(2), 52-62. (Yayın No: 2910044)

 AKÇAY EKREM YAŞAR (2016).  Süleyman Demirel Hükümetleri Döneminde Türkiye'nin AB İle İlişkileri: Bir Tercih Mi, Zorunluluk Mu.  International Journal Of Academic Value Studies, 2(5), 1117. (Yayın No: 2874824) .

AKÇAY EKREM YAŞAR (2016).  TURKEY’S EU POLICY UNDER FIRST ERA OF PRIME MINISTER AHMET DAVUTOGLU.  The Journal of Academic Social Science Studies, 2(48), 115-123., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3496 (Yayın No: 2860727) .

AKÇAY EKREM YAŞAR (2016).  İzlanda'nın AB Şüpheciliği: Adaylıktan Çekilme Üzerine Bir İnceleme.  Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 90-99. (Yayın No: 2598652)

AKÇAY EKREM YAŞAR (2016).  Sırbistan'ın AB Serüveni.  Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 73-80., Doi: 10.5578/jeas.25262 (Yayın No: 2837776)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2016).  Sarkozy Döneminde Fransa Dış Politikası ve Türkiye’nin AB’ye Tam Üyelik Süreci.  YDU Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 22-44. (Yayın No: 2657820)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2015).  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AB-TUNUS İLİŞKİLERİ.  Trakya Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 1-14. (Yayın No: 2265749)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2014).  Hukumet Programlarinda Turkiye’nin AET’ye Bakisi.  Uluslararasi Sosyal Arastirmalar Dergisi, 7(29), 9-13. (Yayın No: 141470)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2012).  Barselona Sürecinde AB-İsrail İlişkileri.  AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 1(33), 1-21. (Yayın No: 141362)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2011).  Ermeni Sorununun Tarihsel Gelişimi ve Son Ermeni Açılımı.  Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2(4), 19-44. (Yayın No: 141335)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2011).  Selective Turkish Bibliography on International Relations 2011.  The Turkish Yearbook of International Relations, 42, 160-177. (Yayın No: 2298695)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2011).  Globalization and Its Effects on The Nation State.  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2(3), 47-61. (Yayın No: 141171)
Timuçin KODAMAN, Ekrem Yaşar AKÇAY (2010).  Kuruluştan Yıkılışa Kadar Osmanlı Diplomasi Tarihi ve Türkiye’ye Bıraktığı Miras.  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 1(22), 75-92. (Yayın No: 141003)
Timuçin KODAMAN, Ekrem Yaşar AKÇAY (2010).  Bilginin Küreselleşmesi ve Teröre Etkisi.  Turansam , 2(8), 28-38. (Yayın No: 140934)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

AĞIR BÜLENT SARPER,AKÇAY EKREM YAŞAR (2016).  An Evaluation of the Structural Violence in the Former Yugoslav Republic of Macedonia’s Human Security in the Post-Ohrid Era.  3rd International Academic Conference on Human Security (#HS16CONF)BELGRADE 2016 (Tam metin bildiri)(Yayın No:2892524)

AKÇAY EKREM YAŞAR (2016).  Ebulfez Elçibey Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkileri.  I. Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu (Tam metin bildiri)(Yayın No:2817423)

EKREM YAŞAR AKÇAY, ELVETTİN AKMAN, ÇİĞDEM AKMAN (2012).  The EU Integration and Monetary Union: Why England Don’t Join The Euro.  3rd International Symposium on Sustainable Development, 5(1), 268-271. (Tam metin bildiri)(Yayın No:141721)
EKREM YAŞAR AKÇAY, ÖMER ENGİN ÇELENAY (2011).  Ortadoğu’daki Domino: Suriye Örneği.  International Middle East Congress, 1(1), 388-402. (Tam metin bildiri)(Yayın No:141643)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2011).  Ermeni Sorunu’nun Dünü, Bugünü, Yarını ve Türk Dış Politikasındaki Yeri.  Great Powers and Turkey: From The Berlin Conference Onwards (Tam metin bildiri)(Yayın No:141589)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2009).  Terörün Uluslararasılaşması ve Güvenlik: 11 Eylül Örneği.  New Global Dialogue (Tam metin bildiri)(Yayın No:141557)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

Türkiye-AB İlişkileri ve “İmtiyazlı Ortaklık” Meselesi (2016)., AKÇAY EKREM YAŞAR,  İmaj Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 247, ISBN:978-605-5339-50-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2553972)
 Türkiye’nin Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde 
AB Ülkelerinde Yaşayan Gençlerimizin Beklentileri, Sorunları, Çözüm Önerileri: Almanya Örneği (2015)., ERHAN ÇAĞRI,EMBEL ERSİN,AKÇAY EKREM YAŞAR,ARSLAN OLCAY SIDIKA CERAN,OCAK PIRIL,  Ankara Üniversitesi ATAUM, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 148, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2243875)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Avrupa ve Avrupa Birliği : Teori, güncel İç Gelişmeler ve Dış Gelişmeler, Bölüm adı:(Müzakere Sürecinden Günümüze Türkiye-AB İlişkileri:Tam Üyeliğe Mi?, “İmtiyazlı Ortaklığa” Mı?
) (2015)., AKÇAY EKREM YAŞAR,  Savaş Yayınevi, Editör:Dinç, Cengiz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 616, ISBN:978-605-9293-15-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1888222)
Yarım Asrın Ardından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Bölüm adı:(AB, NATO ve Türkiye İlişkileri) (2013)., ÇAĞRI ERHAN, EKREM YAŞAR AKÇAY,  TURHAN, Editör:Belgin Akçay, Sinem Akgül Açıkmeşe, ISBN:978-605-5593-83-4, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 141489)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 AKÇAY EKREM YAŞAR (2016).  Türkiye-AB İlişkileri ve İmtiyazlı Ortaklık Meselesi.  Toros Üniversitesi İİSBF, Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 11-30. (Kontrol No: 2856845) 

AKÇAY EKREM YAŞAR (2014).  1970’lerde Siyasi Partilerin Gözüyle Türkiye’nin AET’ye Bakışı: AP, CHP, MHP, MSP, DP2, TKP Örnekleri.  MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 1(7), 25-45. (Kontrol No: 141389)
Timuçin KODAMAN, Ekrem Yaşar AKÇAY (2013).  The Idealism-Realism Debate in the International Relations and Idealısts’ Ways of Ensuring the Peace.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(9), 131-136. (Kontrol No: 935751)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2013).  İran-Irak Savaşı’nın Bölgeye Etkileri.  Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 105-121. (Kontrol No: 141460)
EKREM YAŞAR AKÇAY, ÖMER ENGİN ÇELENAY (2012).  Terör ve Medya İlişkisinin 2003 Yılında İstanbul’da Meydana Gelen Saldırılar Örneğiyle İncelenmesi.  Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 183-197. (Kontrol No: 141431)
ELVETTİN AKMAN, EKREM YAŞAR AKÇAY, ÇİĞDEM ARGUN (2011).  Avrupa Birliği’nin Değişen Nüfus Yapısında Gençler ve AB’nin Gençlik Politikaları.  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 15(21), 41-72. (Kontrol No: 141315)
EKREM YAŞAR AKÇAY, ÇİGDEM ARGUN, ELVETTİN AKMAN (2011).  AB’nin Tarihsel Gelişimi ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ VİZYONER DERGİSİ, 3(4), 117-131. (Kontrol No: 141090)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2010).  Amerika’da Siyasal Yapı ve Karar-Alma Mekanizması: 
Kongre, Başkan ve Yardımcı Organlar.  Gümüşhane Ünversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 21-44. (Kontrol No: 140871)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
AKÇAY EKREM YAŞAR (2016).  1930’LARDA YUNANLILARIN ANADOLU’YA GÖÇÜ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME.  Anadolu'ya Göç Konferansı, (Yayın No:2808899)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2010).  Ermeni Sorunu’nun Tarihsel Gelişimi ve İngiltere’nin Rolü.  Türkiye’nin Bölgesel Politikalardaki Rolü, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu ve TUİÇ, 1. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, (Yayın No:141815)
EKREM YAŞAR AKÇAY, MERVE BELGİN ATEŞ (2010).  Kalkınma Ajanslarının Niteliği, Görevleri ve Önemi: Mevlana Kalkınma Ajansı Örneği. Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, 5. Kamu Yönetimi Sempozyumu, (Yayın No:141876)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2010).  Milli Mücadele Döneminde Isparta’nın Tarihi Değeri.  Isparta Değerleri, Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Sempozyumları, (Yayın No:141791)
EKREM YAŞAR AKÇAY, MERVE BELGIN ATEŞ (2009).  Dünyayı Sarsan Yeni Tsunami: Küresel   Ekonomik Kriz, Nedenleri, Etkileri ve Çözümleri.  Global Financial Crisis Reasons,   Effects and Solutions, (Yayın No:141526)
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :
Ulusal, WORKSHOP /, 23.03.2016-23.03.2016, İktisadi İdari Bilimler Öğretim Üyeleri Öğrencilerle Buluşuyor, Hakkari Üniversitesi, (No: 80063)
Diğer Yayınlar    
AKÇAY EKREM YAŞAR (2012).  AB 2012 İlerleme Raporu: İki Adım İleri Bir Adım Geri.  AKADEMİK PERSPEKTİF, 2(2), 1-5.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 142014)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2012).  Küresel Ekonomik Kriz ve AB’nin Geleceği Üzerine Bir Deneme.  TUİÇ AKADEMİ, 1(1), 1-6.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 141993)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2012).  2011 İlerleme Raporu, GKRY ve Türkiye-AB İlişkileri.  AKADEMİK PERSPEKTIF, 1(2), 1-6.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 141946)
AKÇAY EKREM YAŞAR (2010).  Uluslararası Hukuk ve Ortadoğu’daki T-sunami: Libya’daki BM Müdahalesi Üzerine Bir Deneme.  AKADEMİK PERSPEKTIF, 1(1), 1-9.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 141921)

 Sertifika


Katılım Sertifikası, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi İç Tetkik Eğitimi, Hakkari Üniversitesi, Sertifika, 14.02.2016 -16.02.2016 (Uluslararası) 
                        
                        

Bu Sayfanın İçeriğinden Yrd. Doç. Dr. Ekrem Yaşar AKÇAY Sorumludur.
Hakkari Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2013